Transporto draudimas

Transporto draudimas

Transporto draudimas atlygina įvykio metu padarytus nuostolius įvykio dalyviams.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Drausdami savo automobilius privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, perkeliate riziką draudimo bendrovei dėl Jūsų darbuotojų sukeltų draudžiamųjų įvykių ir jų nulemtų nuostolių, kuriuos įvykio metu patiria tretieji asmenys.
Daugiau informacijos apie automobilių privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą GrECo Sagauta rasite internetiniame puslapyje adresu:

https://www.sagauta.lt/produktas/draudimas-verslui/Transporto-priemoniu-vairuotoju-CA-privalomasis-draudimas/

Transporto (kasko) draudimas

Sausumos transporto priemonių draudimas, kitaip KASKO draudimas, atsitikus draudžiamajam įvykiui, atlygina nuostolius apdraustos transporto priemonės savininkui. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto, KASKO draudimas Jūsų įmonei atlygins žalą, patirtą dėl vagystės, avarijos, stichinių nelaimių bei kitų staiga ir netikėtai įvykusių draudžiamųjų įvykių.
Daugiau informacijos apie KASKO draudimą GrECo Sagauta rasite internetiniame puslapyje adresu:

https://www.sagauta.lt/produktas/draudimas-verslui/Transporto-kasko-draudimas2/

Į viršų